„Dobra Energia” w ECS. Dyskutowali o edukacji ekologicznej i zrównoważonym rozwoju

To była już czwarta edycja konferencji promujących czystą energię i energooszczędne budownictwo. Na temat przyszłości polityki energetycznej w Polsce debatowali w Gdańsku przedstawiciele samorządów oraz biznesu.