Najniższy udział węgla w polskiej energetyce od 100 lat

80 proc. – taka część całej energii wytworzonej w Polsce pochodziła z węgla. Dużo? Jak na standardy europejskie – owszem, ale jak na standardy polskie – najmniej od 100 lat!