Nasza misja

Energia jutra

NASZA MISJA

Stoimy dziś przed olbrzymim wyzwaniem – walkę z globalnym ociepleniem chcemy połączyć z podniesieniem komfortu naszego życia. Oczekujemy, że dom będzie komfortowy i energooszczędny, a jednocześnie będzie czerpał ze źródeł, które nie szkodzą nam i środowisku. To możliwe, dzięki Dobrej Energii.

Zahamowanie niekorzystnych zmian w klimacie oznacza, że powinniśmy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jedynym sposobem jest stopniowe przestawianie gospodarki z węgla, ropy i gazu na odnawialne źródła energii. Dziś 80 proc. całej energii (potrzebnej do produkcji prądu, ciepła czy zużywanej przez transport) czerpiemy z paliw kopalnianych. Ale już w połowie tego wieku trzy czwarte ma pochodzić ze źródeł odnawialnych – słońca, wiatru, biogazu czy geotermii. W tę energię świat inwestuje coraz chętniej – każdego roku setki milionów dolarów.

Coraz więcej wiemy też o tym, jak redukować zużycie energii. Izolowanie domów, nowoczesne okna, inteligentne systemy zarządzania zużyciem prądu i ciepła, wentylacji, nowoczesne technologie grzewcze (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne) to nie tylko działania proekologiczne, ale też prawdziwe oszczędności i poprawa komfortu naszego mieszkania.

Polska może czerpać z tego potencjału. Nasza sytuacja jest jednak nieco inna niż w krajach tzw. starej Unii Europejskiej – złe dziedzictwo PRL wciąż jest widoczne. Nasze domostwa są w ogromnej większości z innej epoki technologicznej, nierzadko ogrzewane są poprzez spalanie materiałów zupełnie się to tego nie nadających. Dlatego powietrze w naszych miastach jest dużo gorszej jakości niż w miastach zachodniej Europy. Na dodatek, tylko co piąty z 5,5 mln polskich domów ma właściwą izolację cieplną i nie traci energii. Pozostałe generują wymierne straty dla rodzinnych budżetów i obciążają środowisko.

To musi się zmienić na lepsze. I my chcemy w tej zmianie brać udział.