OZE tanieją szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał

Energia odnawialna tanieje szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Dzięki temu spadek zapotrzebowania na węgiel może nastąpić nie za dekady, ale już w 2026 r. Rząd utrzymuje, że Polska jest uzależniona od węgla z powodu zdrady przez zachodnich sojuszników na konferencji w Jałcie