Pod zielonym napięciem już w połowie wieku. To możliwe

Naukowcy opracowali mapę drogową, która ma pomóc światu przejść z gospodarki napędzanej paliwami kopalnymi do tej opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE).