Trybunał UE: Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza

Polska przegrała z Komisją Europejską spór w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Sędziowie uznali, że nasz kraj naruszył unijne prawo, bo nie przestrzegał dziennych i rocznych dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. Jaka kara nas czeka?